Ondersteuning bij rekenproblemen

De rekenfeiten webapplicatie

Word een expert in snel en juist rekenen met de rekenfeiten webapplicatie.
Rekenfeiten zijn berekeningen die volledig geautomatiseerd dan wel gememoriseerd zijn, zoals optellingen en aftrekkingen tot 20 en de tafels. Zonder deze rekenvaardigheid blijf je twijfelend en traag rekenen. Zowel kinderen met als zonder rekenproblemen hebben baat bij een goede uitbouw van deze rekenbasis.

Van tellen

Naar juist en snel rekenen

Tot uit het geheugen oplossen


Actueel

Nieuwsbrief herfst 2022

Rekenen is een stapelvak. Veel problemen worden dan ook veroorzaakt door onvoldoende beheersing of automatisering van de basisvaardigheden.

Als een kind moeite heeft met bepaalde leerstof, ga dan na in welke tussenfase er tekorten zijn. Zoals uit de piramide blijkt, is elke tussenfase een belangrijke opstap naar rekenvaardigheid.

Lees hier de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief september - ontdek onze workshops

Onze workshop ’Vlotter en accurater rekenen met rekenfeiten’ is een uitermate effectieve manier om tot nieuwe inzichten te komen, draagvlak te creëren of om tot een beslissing te komen.

In de workshop krijg je meer inzicht in het proces en nut van automatiseren. We analyseren de webapplicatie en leren er ook mee werken. Je krijgt oefeningen en tips om problemen bij het automatiseren te herkennen en remediëren. Deze workshop is bij uitstek de plek om geïnspireerd te raken.

Lees hier de nieuwsbrief.

Hoe werk ik efficiënt met Calcupal?

We maken jouw taak graag gemakkelijker en zetten in op gebruiksvriendelijkheid. Zo beperken we de tijd die je nodig hebt om met onze app te werken. Wil je weten hoe je efficiënt werkt met de rekenfeitenwebapplicatie, bekijk dan ons instructiefilmpje (4 minuten).

Bekijk het filmpje.

Start to Calcupal

Efficiënt remediëren en automatiseren. Hoe begin je er aan?
Deze "Start to Calcupal" nieuwsbrief helpt je snel op weg en legt in enkele eenvoudige stappen uit hoe je de applicatie best gebruikt voor een maximale effectiviteit.

Lees het hier