Ondersteuning bij rekenproblemen

De rekenfeiten webapplicatie

Word een expert in snel en juist rekenen met de rekenfeiten webapplicatie.
Rekenfeiten zijn berekeningen die volledig geautomatiseerd dan wel gememoriseerd zijn, zoals optellingen en aftrekkingen tot 20 en de tafels. Zonder deze rekenvaardigheid blijf je twijfelend en traag rekenen. Zowel kinderen met als zonder rekenproblemen hebben baat bij een goede uitbouw van deze rekenbasis.

Van tellen

Naar juist en snel rekenen

Tot uit het geheugen oplossen


Actueel

Nieuwsbrief april 2024

In deze nieuwsbrief:
We hebben een standaardbrief opgesteld om je te ondersteunen bij het informeren van ouders over het doel en het gebruik van Calcupal, evenals over het gratis gebruik.

Onze prijzen zijn meer gedifferentieerd met een nieuwe prijsstructuur, maar voor de grote meerderheid van de gebruikers zal dit geen verschil maken.

Voorkom verwarringen in de procedurele kennis. Om verwarring te voorkomen, is een gerichte aanpak nodig. We geven je een overzicht van stappen om dit te bereiken.

Lees hier de nieuwsbrief.

Juf Wendy Van der Sype is Calcupal Ambassadeur 2024

Deze benoeming is een erkenning voor haar uitzonderlijke inspanningen om de educatieve visie te bevorderen, met name in het domein van rekenfeiten.
Als zorgleerkracht bij GBS De Vlinderdreef in Moerbeke-Waas heeft Wendy indruk gemaakt met haar innovatieve aanpak. Door de introductie van de rekenfeiten-webapplicatie heeft ze een belangrijke impact gehad op het leerproces van de kinderen. Ook de schoolinspectie is dit onlangs opgevallen.

In de pers:
Het Nieuwsblad
De Krant van West-Vlaanderen

Nieuwsbrief maart 2024
Computervaardigheid-Tijd op maat

Computervaardigheid-Tijd op maat
We zijn uitermate fier om aan te kondigen dat de functionaliteit 'Computervaardigheid - Tijd op Maat' beschikbaar is! Deze revolutionaire functie werd vorige week al met groot succes getest en gedemonstreerd op de SETT-beurs.

Calcupal ambassadeur 2024
Wij benoemen Wendy Van der Sype tot onze ambassadeur voor 2024 vanwege haar uitzonderlijke inspanningen voor de educatieve visie, vooral op het gebied van rekenfeiten.

Lees hier de nieuwsbrief.

Calcupal in vaktijdschrift Remedial Teaching 2024

Artikel: Efficiënte automatisering van rekenfeiten
In het Nederlandse vaktijdschrift REMEDIAL TEACHING is opnieuw een artikel verschenen van Tilde. In dit artikel gaat het over efficiënte automatisering van rekenfeiten.

Ontdek de sleutel tot verbeterde rekenprestaties! Leerlingen met hiaten in hun kennis van rekenfeiten hebben vaak moeite met basisbewerkingen. Daarom worden eenvoudige rekenkundige bewerkingen grondig geoefend.
Regelmatig en gevarieerd oefenen leidt echter niet altijd tot de gewenste resultaten. Bovendien automatiseren niet alle leerlingen even snel.
Een digitaal leermiddel kan een meer efficiënte aanpak ondersteunen en effectief leiden tot betere rekenfeitenkennis. Geïndividualiseerd oefenen in een aangepaste leeromgeving ligt hierbij aan de basis.

Lees het artikel: 'Efficiënte automatisering van rekenfeiten mogelijk'

Nieuwsbrief januari 2024 - tijdmetingen

Tijdmetingen als meerwaarde
Hoe benut je de tijdmetingen van Calcupal om een positieve benadering van rekenfeitenkennis te bevorderen?
In het basisonderwijs is het cruciaal dat leerlingen niet alleen de basisrekenkundige bewerkingen begrijpen, maar deze ook snel en automatisch kunnen oplossen.

Eenmalige importdienst
Met veel toewijding ondersteunen we onze klanten om de opstart van onze applicatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor scholen en leerkrachten bieden we de eenmalige import van alle leerlingen aan.


Lees hier de nieuwsbrief.

Automatisch testen en oefenen

Je planlast verlagen en iemand autonoom laten werken met Calcupal. Het kan, door het programma het proces van testen en oefenen te laten aansturen.
Wanneer een leerdoel behaald wordt, zal automatisch een volgende test worden aangeboden. Bij het oefenen wordt dezelfde reeks eerst hertest na behalen van 93%.
Het kind volgt zelfstandig een uitgestippeld traject. De begeleider kan het proces opvolgen in zijn account.
Om het didactisch proces bij iemand volledig zelf in handen te nemen, zet je het automatisch testen af. Als begeleider maak je dan handmatig de testen aan en neem je beslissingen rond inhoud, beheersingsniveau en didactische volgorde.
Bij nieuwe licenties zal het autonoom testen als extra optie verkrijgbaar zijn. In de proef- en nog lopende licenties kan je het gratis uitproberen.

Lees hier de nieuwsbrief.

Hoe werk ik efficiënt met Calcupal?

We maken jouw taak graag gemakkelijker en zetten in op gebruiksvriendelijkheid. Zo beperken we de tijd die je nodig hebt om met onze app te werken. Wil je weten hoe je efficiënt werkt met de rekenfeitenwebapplicatie, bekijk dan ons instructiefilmpje (4 minuten).


Bekijk het filmpje.

Start to Calcupal

Efficiënt remediëren en automatiseren. Hoe begin je er aan?
Deze "Start to Calcupal" nieuwsbrief helpt je snel op weg en legt in enkele eenvoudige stappen uit hoe je de applicatie best gebruikt voor een maximale effectiviteit.

Lees het hier