In de kijker

CALCUPAL AMBASSADEURS

Calcupal ambassadeur 2024 - Wendy Van der Sype (GBS De Vlinderdreef Moerbeke-Waas)

We zijn verheugd Wendy Van der Sype aan te stellen als onze ambassadeur voor het jaar 2024. Deze benoeming is een erkenning voor haar uitzonderlijke inspanningen om de educatieve visie te bevorderen, met name in het domein van rekenfeiten.
Als zorgleerkracht bij GBS De Vlinderdreef in Moerbeke-Waas heeft Wendy indruk gemaakt met haar innovatieve aanpak. Door de introductie van de rekenfeiten-webapplicatie heeft ze een belangrijke impact gehad op het leerproces van de kinderen. Ook de schoolinspectie is dit onlangs opgevallen.

Lees meer ...

Ze overtuigde de school om een licentie te nemen om zo alle leerlingen van de school te helpen bij het automatiseren van eenvoudige rekenkundige bewerkingen zoals splitsingen of maaltafels. Zonder deze vaardigheid blijven leerlingen vaak twijfelend en traag rekenen. Nu werken alle leerlingen van de school regelmatig met Calcupal.

Wendy's toewijding aan haar vak blijkt uit haar grondige training en studie van de applicatie, evenals haar actieve deelname aan het delen van kennis met leerlingen, collega's en ouders, waardoor iedereen wordt meegenomen in het rekenfeiten-verhaal. Haar voortdurende betrokkenheid bij het monitoren van de vorderingen van leerlingen resulteert in meetbare verbeteringen in hun leerervaring.

Niet alleen beperkt Wendy zich tot het gebruik van de huidige functies van de applicatie, maar ze blijft ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en draagt bij aan het verbeteren van de gebruikerservaring. Zo speelde ze een actieve rol bij de implementatie van nieuwe functies zoals de selectieve klastransfers, acties in bulk en verfijnen van de alfabetische ordening. Ook de standaardbrief met uitleg aan ouders werd dankzij haar onder handen genomen.

Kortom, Wendy's bijdrage gaat verder dan alleen haar eigen school. Ze enthousiasmeert collega’s van andere scholen door ze proeflicenties aan te bieden. Ze draagt, door haar positieve uitstraling, bij tot het succes en de duurzaamheid van Calcupal in een voortdurend veranderende omgeving en tot de optimale ontwikkeling van de leerlingen op haar school.

We zijn dan ook verheugd om Wendy Van der Sype te benoemen tot ambassadeur voor het jaar 2024. Van harte gefeliciteerd!
Calcupal ambassadeur 2022 - Marjolein Brandt (VBS Sint-Joris Beernem)

Marjolein Brandt is verkozen tot Calcupal-ambassadeur van het jaar. In Marjolein Brandt vinden we niet enkel een gemotiveerd gebruiker, maar ook een fan van Calcupal. Ze volgt ons op social media, geeft feedback en brengt ideeën aan. Zij helpt ons zo om de tool verder te ontwikkelen. Haar tips zorgen ervoor dat Calcupal steeds efficiënter kan remediëren.

Lees meer ...

Marjolein is zorgleerkracht in Vrije Basisschool Sint-Joris te Beernem. Ze maakte in 2020 kennis met onze rekenfeiten-tool door een proefversie aan te vragen. Meteen daarna woonde ze onze vorming bij op de jaarlijkse onderwijsbeurs te Kortrijk. Achteraf vertelde ze ons dat ze de applicatie professioneel wilde inzetten, omdat het iets was waar ze al lang naar op zoek was.

Ze overtuigde de school om een licentie te nemen om zo alle leerlingen van de school te helpen bij het automatiseren van eenvoudige rekenkundige bewerkingen zoals splitsingen of maaltafels. Zonder deze vaardigheid blijven leerlingen vaak twijfelend en traag rekenen. Nu werken alle leerlingen van de school regelmatig met Calcupal.

De school nam er ondertussen al zo’n 4.300 testen mee af en liet er de leerlingen al 24.000 keer mee oefenen. Marjolein beseft als geen ander dat een goede uitbouw van de rekenbasis belangrijk is voor de verdere rekenvaardigheid van de leerlingen. Zij weet ook dat het proces van automatiseren vaak jaren duurt en stuurt dit leerproces aan voor alle leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. In deze basisschool wordt daarmee een doorlopend traject geboden en opgevolgd gedurende de ganse schoolloopbaan voor elke leerling. De leerlingen boeken vooruitgang, wat extra motiveert.

Vrije Basisschool Sint-Joris streeft ernaar om de eindmeet met iedereen te halen en gebruikt de digitale testen van Calcupal ook om reken- en automatiseringsproblemen op te sporen. Wanneer kinderen moeite hebben met het uitrekenen van bepaalde bewerkingen, kan de zorg te hulp schieten en de rekenstrategieën bijsturen. Ook hier is voor Marjolein een belangrijke taak weggelegd. Met haar specifieke vragen over remediëring en het omgaan met rekenproblemen kan ze bij ons terecht.

Marjolein is een erg gedreven en gepassioneerde zorgleerkracht. Ze zet zich met hart en ziel in voor het rekenwelzijn van de kinderen. Ze beseft meer dan wie ook dat een goede rekenbasis zó belangrijk is in het dagelijks leven. Daarom zet ze zich vol overgave in bij het remediëren van kinderen met rekenproblemen.

Tijdens het voorbije anderhalf jaar raakte Marjolein zo doordrongen van Calcupal dat ze overal verkondigt dat het een “top programma” is. We willen haar vandaag dan ook in de kijker zetten en bedanken voor haar enthousiasme en inzet. Met plezier benoemen we haar dan ook tot Calcupal ambassadeur 2022. Proficiat, Marjolein !


Calcupal ambassadeur 2021 - Bert Devoldere (Driespan Zevekote)

De Calcupal ambassadeur 2021 is Bert Devoldere, leerkracht van de graadsklas 1ste en 2de leerjaar in school Driespan te Zevekote. Sedert 2016 is hij een trouwe gebruiker en fan van de Calcupal webapplicatie. Hij beseft als geen ander dat een goede uitbouw van de rekenbasis heel belangrijk is voor de verdere rekenvaardigheid van zijn leerlingen.

Lees meer ...

Een ambassadeur is iemand die ons steunt vanuit het werkveld. Die ons nieuwe ideeën en verbeteringen aanbrengt om het programma verder te vervolmaken. Dit jaar viel de keuze op Bert Devoldere, leerkracht van de graadsklas 1ste en 2de leerjaar in school Driespan Zevekote. Meester Bert denkt actief met ons mee om de rekentool verder te ontwikkelen.

Sedert 2016 is hij een trouwe gebruiker en fan van de Calcupal webapplicatie. Bert nam al meer dan 450 testen af en liet de leerlingen meer dan 2.500 keer oefenen. Hij beseft als geen ander dat een goede uitbouw van de rekenbasis heel belangrijk is voor de verdere rekenvaardigheid van zijn leerlingen.

Uiteraard zijn ook de collega’s, de zorg en de directie van de Driespan betrokken in het Calcupal-verhaal. Zo wordt ook in de hogere leerjaren ingezet op het automatiseren. Deze inspanningen tillen de school naar een hoger wiskundig niveau.

School De Driespan werkte in 2012 reeds mee met het eerste proefdraaien van de software. De betrokkenen waren meteen enthousiast en lieten Calcupal niet meer los. Door de jaren heen raakten ze zo doordrongen van Calcupal dat ze er een werkwoord van maakten ‘calcupallen’.

Bert Devoldere in het bijzonder toonde veel ondernemingszin en volharding. Hij bracht door de jaren heen heel wat bruikbare ideeën aan. De jongste leerlingen wilde hij de kans geven om zelfstandig te werken met de applicatie. Bert stelde daarom voor om de codes te vereenvoudigen, herkenbare icoontjes toe te voegen en de publieke login-knop te verplaatsen. Om stressloos en zonder computer te oefenen, maakt de webapplicatie dankzij hem nu ook werkblaadjes aan op maat van elk kind. Vrije keuze van de maaltafels is ook zijn idee.

De ouders van de leerlingen betrekt meester Bert in het Calcupal-verhaal door hen via een brief te informeren. Dit helpt de kinderen te motiveren om de webapplicatie ook thuis te gebruiken. Zowel de leerkracht als de ouders volgen dan de vorderingen van het kind op. Allemaal schitterende ideeën die ook alle andere scholen, revalidatiecentra en logopedisten ten goede komen.


Calcupal ambassadeur 2020 - Lieselotte Bauwens (Leieladder)

Lieselotte Bauwens is verkozen tot Calcupal-ambassadeur van het jaar.
Lieselotte is logopediste en coördinator in het multidisciplinair paramedisch centrum Leieladder te Machelen-aan-de-Leie. Sedert een zestal jaar is zij een trouwe gebruiker en fan van de rekenfeiten-webapplicatie die Calcupal aanbiedt.

Lees meer ...

Vanuit haar inzet om zorg op maat te bieden, zet Lieselotte sterk in op het binnenbrengen van expertise. Dit niet alleen door zich te omringen met een sterk team, maar ook door aangepaste materialen en gespecialiseerde programma’s te ingegreren in de diagnostiek en behandeling. In april 2014 besloot ze daarom om een licentie op de digitale rekenfeiten-tool van Calcupal te nemen.

Lieselotte Bauwens staat ons nauw aan het hart. Ze toont bij alles wat ze doet een grote betrokkenheid: een nieuwbouw zetten, een gezin stichten, haar logopedische praktijk uitbouwen en deze op de kaart zetten in de regio. Ook met de ontwikkeling van de rekenfeiten-webapplicatie leeft ze mee. We kunnen haar enthousiasme voelen.

Lieselotte denkt ook mee. Meer dan zestig keer mailden we over en weer om ideeën, vragen en bedenkingen uit te wisselen. Een technische fout melden, overleggen hoe ze best kinderen thuis laat oefenen met Calcupal, ons aansporen om geïsoleerd oefeningen voor de deeltafels te voorzien,... . Ook hierin toont onze ambassadeur haar ondernemerszin.

Lieselotte is ook promotor van Calcupal. Ze gaf flyers mee aan ouders en overtuigde leerkrachten en collega’s om ermee te werken. Wanneer Lieselotte ons ontmoet op een beurs of studiedag, komt ze steevast een praatje maken en getuigen over de tool. Wij weten dat Lieselotte ook in de toekomst de waarde en kwaliteit van de rekenfeiten-webapplicatie zal blijven uitdragen.

Uiteraard zijn ook de collega’s van de Leieladder betrokken in het Calcupal-verhaal. We willen hen een dikke proficiat wensen met hun professionalisme en verder succes wensen met hun multidisciplinair paramedisch centrum. Maar we willen vooral Lieselotte in de bloemetjes zetten en bedanken voor haar enthousiasme en inzet !


Calcupal ambassadeur 2019 - Natacha Saint-Remy (VBS H.Familie Oudenburg)

Natacha Saint-Remy draagt in 2019 de titel "Calcupal ambassadeur van het jaar".
Ze is beleidsondersteuner en zorgleerkracht in de Vrije Basisschool Heilige Familie te Oudenburg en al een vijftal jaar een trouwe gebruiker van Calcupal.
Natacha heeft een ontembaar enthousiasme als het gaat over kinderen helpen met hun rekenvaardigheid. Haar gedrevenheid om de school naar een hoger wiskundig niveau te tillen, is een voorbeeld voor anderen en slaat ook aan.

Lees meer ...

Als we vragen krijgen van andere scholen over de aanpak, dan verwijzen we steevast naar de Heilige Familie te Oudenburg. Samen met de directie en collega’s zet Natacha in op het automatiseren van de tafels en het optellen en aftrekken tot 20 tot aan het 6de leerjaar. Het schoolteam streeft ernaar om de eindmeet met iedereen te halen en gebruikt de digitale methode van Calcupal omdat deze oefeningen op maat van de kinderen voorziet. Om de resultaten van hun keuze te staven, bracht Natacha de positieve evolutie van het hoofdrekenen in kaart sedert het gebruik van Calcupal.

Natacha is de stuwende kracht om rekenfeiten te trainen doorheen de volledige basisschool. Ze overtuigt de leerlingen, maar ook de ouders daarvan. We denken dat ondertussen veel scholen haar tekstje voor ouders van op de schoolwebsite gekopieerd hebben. Met haar sterke communicatieve vaardigheden en haar grote kennis over het onderwerp en de werking van het programma bereikt ze ook collega's van binnen, maar ook ver buiten de school.

Wij hechten ook veel belang aan de feedback die Natacha ons geeft over het programma. Ze brengt zelfs geregeld nieuwe ideeën aan om de webapplicatie gebruiksvriendelijker te maken voor scholen.

Uiteraard zijn ook haar collega’s betrokken in het Calcupal-verhaal en willen we hen eveneens een dikke proficiat wensen voor hun inzet. Maar we willen vooral Natacha in de bloemetjes zetten en bedanken voor haar positiviteit en inzet !


Calcupal ambassadeur 2018 - Ann Vercruysse (Vrije Centrum Scholen Roeselare)

Ambassadeur 2018

Ann Vercruysse werd verkozen tot Calcupal ambassadeur in 2018. Ze is zorgleerkracht in de Vrije Centrum Scholen Roeselare. We gingen haar persoonlijk in de bloemetjes zetten.

Ann is niet alleen een enthousiaste gebruiker van Calcupal, maar zet zich ook heel intensief in om het programma te promoten bij bevriende scholen en therapeuten. Dit deed ze onder andere door heel wat gratis licenties uit te delen om de collega's te laten proeven van Calcupal.
Proficiat Ann !MEDIA

Remedial Teaching 2024

Cover Remedial TeachingIn het Nederlandse vaktijdschrift REMEDIAL TEACHING is opnieuw een artikel verschenen van Tilde. In dit artikel gaat het over efficiënte automatisering van rekenfeiten.

Ontdek de sleutel tot verbeterde rekenprestaties! Leerlingen met hiaten in hun kennis van rekenfeiten hebben vaak moeite met basisbewerkingen. Daarom worden eenvoudige rekenkundige bewerkingen grondig geoefend.
Regelmatig en gevarieerd oefenen leidt echter niet altijd tot de gewenste resultaten. Bovendien automatiseren niet alle leerlingen even snel.
Een digitaal leermiddel kan een meer efficiënte aanpak ondersteunen en effectief leiden tot betere rekenfeitenkennis. Geïndividualiseerd oefenen in een aangepaste leeromgeving ligt hierbij aan de basis.

Lees hier het artikel 'Efficiënte automatisering van rekenfeiten mogelijk'

Jaarboek Ergotherapie

Cover Jaarboek Ergo

Hierin verscheen een uitgebreid artikel over Analyse van de rekenfeiten dat rekentherapeuten, mensen uit het onderwijs en ouders warm wil maken voor het automatiseren van rekenfeiten. Snel en moeiteloos eenvoudige bewerkingen oplossen is de basis om vaardig te rekenen en deel te nemen aan het dagelijks leven waar we overspoeld worden door getallen en kleine berekeningen.

Het Jaarboek Ergotherapie is een initiatief van alle opleidingen ergortherapie in Vlaanderen, in samenwerking met het ergotherapeutenverbond.

Lees hier het artikel.

Remedial Teaching 2014

Cover Remedial TeachingIn het Nederlandse vaktijdschrift REMEDIAL TEACHING is een artikel verschenen over rekenfeiten en het programma Analyse van de rekenfeiten.

Het artikel vertelt wat rekenfeiten zijn en hoe het programma kan gebruikt worden om de rekenfeiten de testen en te oefenen. Het legt ook uit hoe u het als zorgleerkracht of therapeut in de praktijk kan gebuiken.


Lees hier 'Een digitaal instrument om rekenfeiten te testen en te oefenen.'


Zeewacht

LOGO KWTilde Brackx en Rudi Clybouw zijn al 25 jaar een echtpaar.
De ontwikkeling van Calcupal was een familiale happening.

 

Lees het krantenartikel

Logopedie nr. 2

Cover SIGNAALHet magazine LOGOPEDIE 2 is zopas in de bus gevallen, het informatiemedium van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. Hierin verscheen een informatief artikel over onze therapeutische software met als titel 'ANALYSE VAN DE REKENFEITEN: EEN NIEUW DIGITAAL THERAPIE-INSTRUMENT'.
Het artikel vertelt hoe Analyse van de Rekenfeiten in de logopedische praktijk kan gebruikt worden om rekenproblemen te behandelen.

Lees het artikel: 'Analyse van de rekenfeiten: een nieuw digitaal therapie-instrument'

Caleidoscoop nr. 5

Cover CALEIDOSCOOPCaleidoscoop is een tijdschrift voor leerlingenbegeleiding uitgegeven door het VCLB. In dit nummer vind je een artikel 'Analyse van de rekenfeiten: nieuw digitaal instrument'.  
http://www.caleidoscoop.be

Lees het artikel: 'Analyse van de rekenfeiten: nieuw digitaal instrument'

Radio2

Radio 2Op Radio2 in het programma 'Ochtendpost'. Een interview van Nico Blontrock met Tilde over rekentherapeuten, rekentherapie en uiteraard rekenfeiten en Calcupal.

Beluister het interview
Signaal nr. 76

Cover SIGNAALVakblad voor de professionele hulpverleners die beroepsmatig werken aan de inclusie, integratie en revalidatie van mensen met functioneringsproblemen.
uitgegeven door 'SIG vzw' : 'sterk in grenzen verleggen'  
http://www.sig-net.be

Lees het artikel: 'Analyse van de rekenfeiten: nieuw digitaal instrument' – Tilde Brackx

 

 

VINDEN WIJ INTERESSANT

Accuraat en vooral Snel tellen: een betrouwbare basis om de uitbouw van de rekenvaardigheid te voorspellen.
VINDEN WIJ LEUK

West-Vlamingen tellen...