Calcupal...connecting people 


In deze nieuwsbrief vertellen we hoe leerkrachten, zorgleerkrachten en therapeuten handig de krachten kunnen bundelen door kinderen te connecteren aan meerdere begeleiders.

Krachten bundelen

U wilt een kind van uw school laten begeleiden door de logopedist of u wenst als zorgleerkracht een overzicht van bepaalde of alle leerlingen om hun rekenprestaties te analyseren.
Als ouder wenst u, indien u klant bent en dus een eigen account hebt, dat de therapeut of (zorg)leerkracht de vorderingen van uw kind opvolgt.

Dit alles kan eenvoudig door het kind te verbinden met één of meer begeleiders.

Hoe connecteren ?

Bij het aanmaken van een kind bent u automatisch begeleider.
Op de profielpagina van het kind krijgt u een overzicht van de begeleiders die reeds gekoppeld zijn.
Een kind connecteren met een collega leerkracht of therapeut doet u als volgt.


Op de profielpagina van het kind klikt u op de knop '+ KOPPELEN'.
(De rode knoppen dienen om begeleiders te ontkoppelen.)

U drukt daarna op het '+' teken naast de begeleider die u wenst te connecteren.

Wilt u iemand van buiten uw team connecteren, dan vult u zijn calcupal login e-mailadres in en drukt op de knop 'KOPPELEN'. 

Nieuwe icoontjes


Op de overzichtspagina van uw cliënten of leerlingen ziet u voor de naam van ieder kind een nieuw icoontje staan.
Dit geeft aan of het kind aan 1 of meerdere begeleiders gekoppeld is en of deze van binnen uw organisatie zijn of als er externe begeleiders gekoppeld zijn.
verbonden met 1 begeleider
verbonden met meerdere begeleiders van binnen uw eigen organisatie
verbonden met meerdere begeleiders waaronder externen

Een nieuw schooljaar, altijd even de vaardigheid evalueren

Zowel kinderen als volwassenen hebben maar 2 milliseconden nodig om rekenfeiten op te roepen.

Uit onderzoek blijkt dat oudere kinderen en volwassenen 2 seconden nodig hebben als totale oplossingstijd per bewerking, dit is om de opgave te lezen en het antwoord in te vullen. Deze stellen we in als 'gevorderd'

Jonge kinderen hebben al gauw 5 seconden nodig als oplossingstijd. Zij lezen trager en zijn vaak minder vaardig met de computer waardoor ze de antwoorden trager ingeven. We stellen ze in als 'beginner'

Het begin van het schooljaar is een ideaal moment om de vaardigheid van de kinderen te evalueren. Over het algemeen hanteren we de regel dat we kinderen tot en met het derde leerjaar als 'beginner' (5 seconden oplossingstijd) instellen.  Uiteraard kunt u zelf het kind individueel evalueren en zien hoe vaardig deze is bij het lezen en invullen op de computer. 

U kan zich ook baseren op de lichtgroene vakjes van het resultatenrooster. Wanneer de meeste tijden 2 seconden bedragen, stelt u het kind in als 'gevorderd'.

Klassen connecteren (enkel in onderwijsversie)

De leerlingen van een klas schuiven jaarlijks door naar een andere leerkracht. Omdat dit over een groot aantal kinderen gaat, is er een functie die de overgang naar de nieuwe leerkracht heel eenvoudig maakt.
Op de leerlingen overzichtpagina vindt u aan de knop '+ NIEUW' een dropdown symbooltje. Klik op het label 'Klas beheren'.
 
Selecteer uw klas en selecteer de nieuwe leerkracht. Zorg dat 'Koppelen' geselecteerd is en klik op 'UITVOEREN'.
Nu zijn alle leerlingen van uw klas ook gekoppeld aan de nieuwe leerkracht.
Selecteer nu uzelf en 'Ontkoppelen'. Klik op 'UITVOEREN'.
Alle leerlingen van deze klas zijn enkel nog aan de nieuwe leerkracht gekoppeld en dus voor u niet meer zichtbaar in 'Mijn Leerlingen'.

Let op: respecteer de logica !  Begin bij de hoogste klas, anders wordt de nieuwe klas bij de oude gevoegd. Begin dus met klas 5 door te geven aan de leerkracht van klas 6, geef daarna klas 4 door aan de leerkracht van klas 5, enz...

Vorige nieuwsbrieven


Lees ook onze vorige nieuwsbrieven.

In 'Start to Calcupal'  kun je lezen hoe je aan testen en oefenen begint in enkele eenvoudige stappen.

De nieuwsbrief 'Oefenvormen' gaf een overzicht van de verschillende oefenvormen.

Telkens een stapje dichter bij efficiënt remediëren...
Meer info vind je op www.calcupal.be en voor leuke rekenweetjes word je best fan op facebook.

 

Rekenfeiten... nog even opfrissen

Antwoorden op eenvoudige rekenkundige bewerkingen zijn rekenfeiten als ze zonder tussenkomst van het werkgeheugen, moeiteloos en onbewust uit het langetermijngeheugen worden gehaald.
Facebook
Calcupal website
Calcupal webapplicatie