Calcupal tips en hints: oefenvormen


De Calcupal webapplicatie test en oefent rekenfeiten op maat van het kind.
In de vorige nieuwsbrief 'Start to Calcupal' kon je lezen hoe je aan testen en oefenen begint in enkele eenvoudige stappen. 

Deze keer gaan we wat dieper in op de oefenvormen.

Even opfrissen wat rekenfeiten zijn.

Antwoorden op eenvoudige rekenkundige bewerkingen zijn rekenfeiten als ze zonder tussenkomst van het werkgeheugen, moeiteloos en onbewust uit het langetermijngeheugen worden gehaald.

Waarin verschilt Calcupal van andere rekenprogramma's ?

Met Calcupal gaan we eerst de rekenfeiten-problemen bij het kind identificeren, daarna gaan we enkel op die problemen werken.

We doen dit door met een test na te gaan welke antwoorden uit het langetermijngeheugen gehaald worden en welke bewerkingen nog uitgerekend worden in het werkgeheugen.

Vervolgens oefenen we specifiek op de resultaten van die test en gaan we de uitgerekende bewerkingen en antwoorden verschuiven van het werkgeheugen naar het langetermijngeheugen, dus automatiseren.

Welke oefenvormen je het beste kunt gebruiken om de specifieke problemen van het kind aan te pakken, bespreken we hierna.

De oefenvormen

Welke oefenvorm kies je het best na het afnemen van een test ?

Er zijn 3 oefenvormen waaruit je kunt kiezen:
1. Traditioneel oefenen
2. Oefenen met keuze
3. Oefenen met modeling

1. Traditioneel oefenen


Dit is de basisoefenvorm. Traditionele oefeningen komen in de realiteit en in handboeken het vaakst voor ( bijvoorbeeld: 4+3 = ... ).

Informatie opdiepen wordt vergemakkelijkt wanneer die onder dezelfde condities opgeslagen werd. Uit onderzoek blijkt bovendien dat met dit type oefening aanzienlijke leerwinst behaald wordt.
Je kunt het antwoord controleren en corrigeren. Hiermee voorkom je het opslaan van fouten in je langetermijngeheugen.

2. Oefenen met keuze


Dit is de snelste oefenvorm. Je krijgt een oefensessie met 2 keuze-antwoorden. Eén is het juiste, het andere is de fout uit de test of een veel voorkomende fout bij dit type bewerking. Je dient enkel op een antwoord te klikken en krijgt onmiddellijk feedback over de juistheid ervan.

'Oefenen met keuze' gebruiken we om sneller te oefenen wanneer nagenoeg geen fouten meer gemaakt worden. Deze oefenvorm is vooral geschikt om te werken op smartphone, tablet of digitaal bord omdat je geen toetsenbord gebruikt.

3. Oefenen met modeling


Deze oefenvorm is geschikt voor kinderen bij wie het automatiseren niet verder evolueert en kinderen met dyscalculie.

Hier gaan we memoriseren op basis van drill en het tonen van het juiste antwoord. Wanneer het kind niet tijdig de oplossing vindt of een fout invult, verschijnt het juiste antwoord op het scherm. We geven de tijd om het antwoord te memoriseren. Wat later wordt deze bewerking nog eens aangeboden.

Wanneer stop ik met oefenen ?


We kunnen zowel gebruik maken van het werkgeheugen (uitrekenen) als van het langetermijngeheugen (oproepen) om basisbewerkingen op te lossen. Een vaardige rekenaar gebruikt in 93% van de gevallen het langetermijngeheugen en rekent in 7% van de gevallen wel eens een eenvoudige bewerking uit, niettegenstaande hij alle rekenfeitenkennis bezit.

Begin geen nieuw type test vooraleer de huidige na een tijdlang oefenen en hertesten een resultaat geeft van minstens 93 % rekenfeiten.

Wat we in het langetermijngeheugen opslaan, moeten we ook consolideren en blijvend kunnen oproepen. We moeten dus voldoende lang blijven doorgaan met oefenen en zelfs met regelmaat de kennis terug opfrissen.
De regel is dat je altijd oefent op basis van testresultaten.

Volgende keer...


In een volgende nieuwsbrief vertellen we hoe leerkrachten, zorgleerkrachten en therapeuten handig kunnen samenwerken door kinderen te koppelen aan meerdere accounts.  

Telkens een stapje dichter bij efficiënt remediëren...
Meer info vind je op www.calcupal.be en voor leuke rekenweetjes word je best fan op facebook.
Facebook
Calcupal website
Calcupal webapplicatie