Nieuwsbrief augustus 2023

 1. Leerlingen- of cliëntenbestand aanpassen
 2. Test je kennis en vaardigheid
 3. Parallellen tussen lezen en rekenen

1.  Leerlingen- of cliëntenbestand aanpassen

Als een nieuw schooljaar begint, krijg je te maken met nieuwe cliënten en leerlingen terwijl anderen je groep verlaten. Op de pagina 'Mijn cliënten' of 'Mijn leerlingen' pas je stapsgewijs je cliënten- of leerlingenbestand aan.
Elke begeleider organiseert in principe zijn eigen leerlingen- of cliëntenbestand. Ben je begeleider van alle leerlingen, dan kan je de volledige organisatie op je nemen. Stap 1. Mijn leerlingen/cliënten
Verwijder de uitgeschreven cliënten of schoolverlaters en voeg nieuwe toe.

Stap 2. Koppelen
Koppel bij wijzigingen de leerlingen of cliënten aan een (nieuwe of andere) begeleider.
Nu zijn ze naast aan jezelf of de gewezen begeleider, ook gekoppeld aan de nieuwe begeleider.
 
Stap 3. Ontkoppel
Ontkoppel nu jezelf of de gewezen begeleider.
De ontkoppelde begeleider kan zijn vroegere leerlingen of cliënten nu niet meer zien. Zo voorkom je dat overtollige leerlingen of cliënten in zijn of haar bestand blijven staan. 
 
Stap 4. Klasnaam
In een onderwijsversie pas je tenslotte nog de klasnaam aan. Klik op het pijltje naast 'Nieuw' en de knop 'Klas hernoemen' verschijnt. 
Let op: wanneer je de volledige school organiseert, hernoem je eerst de hoogste klas en daarna de klas eronder, enz.... . Dit is nodig om te voorkomen dat de leerlingen vermengd raken.

Meer hierover lees je in de handleiding die je kunt raadplegen via de webapplicatie of onze website.

2. Test je kennis en vaardigheid

  1. Hoe integreer je rekenfeiten in een breder wiskundecurriculum of therapieplan?
  2. Hoe leer je rekenfeiten aan, wanneer iemand moeite heeft met wiskunde in het algemeen?
  3. Los op : 7 x 182. Welke geheugenprocessen zet je in?
  4. Wat is de meest voorkomende fout die gemaakt wordt bij het oplossen van eenvoudige rekenkundige bewerkingen en hoe kun je die vermijden of corrigeren?
  5. Hoe leg je de betekenis van rekenfeitenkennis aan een kind uit?
Antwoorden :
  1. Oefen vaak en differentieer zodat elk op zijn eigen tempo kan vorderen. Moedig hen aan om de rekenfeiten ook toe te passen. Geef opdrachten waarin ze de gekende feiten moeten gebruiken om problemen in dagelijkse activiteiten of realistische situaties op te lossen. Laat zien hoe rekenfeiten kunnen worden toegepast bij het oplossen van meer complexe wiskundige problemen. Wissel af met een leuk rekenspelletje. 
  2. Differentieer in je instructie volgens de mogelijkheden en leerstijl van deze persoon. Oefen veel en langdurig, desnoods tot in de volwassenheid. Gebruik voorbeelden die voor deze persoon relevant zijn en pas het geleerde toe in het dagdagelijks leven. Speel spelletjes, geef positieve feedback en gebruik eventueel beloningen om te blijven motiveren.
  3. Deze rekenkundige bewerking is een uitdaging voor het werkgeheugen. Kon jij hierbij steunen op het langetermijngeheugen en enkele gekende rekenfeiten als tussenstap oproepen? Dit helpt om sneller, juister en met meer zekerheid de bewerking op te lossen.
  4. Lokalisatiefouten komen veruit het meest voor. Ze ontstaan door fouten bij het verder- en terugtellen waardoor de uitkomst één (term) te veel of te weinig is. Probeer te achterhalen in welke fase van het tellen de fout ontstaat. Maak vervolgens gebruik van visuele hulpmiddelen door bijvoorbeeld het startgetal te markeren en de bij te tellen of af te trekken aantallen één per één aan te tikken. Controleer achteraf of deze strategie ook gebruikt kan worden bij het online oefenen. 
  5. Leg uit dat rekenfeitenkennis een soort geheugenwerk is waarbij je de antwoorden op veel voorkomende rekenkundige problemen uit het hoofd leert. Je kan dan heel snel het juiste antwoord vinden en hoeft niet elke keer na te denken. Hierdoor kan je meer aandacht geven aan nieuwe leerstof en ingewikkelde berekeningen.

3. Parallellen tussen lezen en rekenen

Er zijn verschillende gelijkenissen tussen het automatiseren van eenvoudige rekenkundige bewerkingen en het aanvankelijk leesproces:

1. Beide processen vereisen veel oefening en herhaling om te automatiseren. Het automatiseren van eenvoudige rekenkundige bewerkingen en het aanvankelijk leesproces vereisen beide veel oefening en herhaling van de basisvaardigheden om ze efficiënt te kunnen uitvoeren.

2. Beide processen zijn opgebouwd uit kleinere onderdelen die moeten worden samengevoegd tot een geheel. Bij het automatiseren van eenvoudige rekenkundige bewerkingen moeten kinderen bijvoorbeeld eerst de afzonderlijke getallen leren herkennen en begrijpen wat ze betekenen voordat ze de bewerkingen kunnen uitvoeren. Bij het lezen moeten kinderen eerst de afzonderlijke letters leren herkennen en begrijpen wat ze betekenen voordat ze woorden en zinnen kunnen lezen.

3. Beide processen vereisen een goede concentratie en aandacht. Om eenvoudige rekenkundige bewerkingen en woorden te kunnen automatiseren, moeten kinderen zich kunnen concentreren op wat ze doen en aandacht hebben voor details.

4. Beide processen zijn belangrijk voor de academische ontwikkeling van kinderen. Een goede kennis van eenvoudige rekenkundige bewerkingen is bijvoorbeeld belangrijk voor het begrijpen van wetenschappelijke concepten en het oplossen van problemen in het dagelijks leven, terwijl het vermogen om te lezen essentieel is voor het begrijpen van instructies en communicatie met anderen.

In het algemeen zijn het automatiseren van eenvoudige rekenkundige bewerkingen en het aanvankelijk leesproces beide belangrijke vaardigheden die kinderen tijdens hun schooljaren moeten ontwikkelen. Ze vereisen beide veel oefening en herhaling en zijn belangrijk voor de academische ontwikkeling.

Telkens een stapje dichter bij efficiënt remediëren...
Meer info vind je op www.calcupal.be en voor leuke rekenweetjes word je best fan op facebook
Facebook Facebook
Calcupal website Calcupal website
Calcupal webapplicatie Calcupal webapplicatie