Nieuwsbrief juni 2023

 1. Brugsommen vanuit het geheugen oplossen
 2. Studiedag wiskundeonderwijs
 3. De proefwerken staan voor de deur

1. Brugsommen vanuit het geheugen oplossen 


Welke rekenopgaven tot rekenfeiten getraind worden, is arbitrair vastgelegd. In sommige culturen zoals bij de Chinezen worden alle optellingen en aftrekkingen tot 100 uit het geheugen opgelost. Zij rekenen dan ook heel efficiënt zonder al te veel beroep te doen op hun werkgeheugen. In Europa oefent men de optellingen en aftrekkingen tot 20 en de maal- en deeltafels.

Brugsommen, zelfs over de 10, worden in België en Nederland echter nog al te vaak uitgerekend (bijvoorbeeld: 7+ 8 = . ). De antwoorden worden niet direct vanuit het geheugen opgeroepen. Door minder aandacht te besteden aan het automatiseren van deze rekenprocedure, gebruiken onze kinderen niet alleen meer werkgeheugencapaciteit bij deze bewerkingen. Want ook het uitrekenen van de maal- en deelbewerkingen is daarna moeilijker.

De tafels worden aanvankelijk namelijk uitgerekend via herhaaldelijk optellen en aftrekken. Daarna maken we handige berekeningen door vanuit buurgetallen op te tellen of af te trekken. Bij dit alles worden heel vaak tientallen overschreden (bijvoorbeeld 7x8= 8+8+8+8+8+8+8 of 48+8 = 56).

Bezit men bruggetjes als rekenfeit, dan wordt het geheugennetwerk geactiveerd wanneer men gelijkaardige overbruggingen wil maken. Zo wordt bijvoorbeeld 14-8=6 opgeroepen wanneer men 64-8=56 wil uitrekenen. Het antwoord op 4+8 faciliteert dan weer het oplossen van 64+8 en biedt een groter zekerheidsgevoel over het gevonden antwoord.
Willen we dat kinderen vlotter de maal- en deeltafels leren uitrekenen, dan moeten we meer aandacht besteden aan het automatiseren van de brug over het getal 10. In onze applicatie zijn dit de reeksen E+E>10 en TE-E<10.

2. Studiedag wiskundeonderwijs


Op maandag 5 juni 2023 organiseert KU Leuven zijn jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag over het wiskundeonderwijs aan 3- tot 12-jarigen voor Vlaamse onderzoekers, beleidsmakers, opleiders, pedagogische begeleiders, en andere geïnteresseerde professionals. Ze willen die dag de dialoog tussen onderzoek en inspirerende onderwijspraktijken centraal stellen. Deze editie start met een plenaire zitting gevolgd door een aantal paperpresentaties.

Enkele Vlaamse bedrijven en educatieve uitgeverijen krijgen de kans om hun nieuwste wiskundematerialen voor het onderwijs aan 3- tot 12-jarigen voor te stellen tijdens de lunchpauze. Dat is ook voor ons een mooi platform om onze rekenfeiten tool voor te stellen.

De dag wordt afgerond met een panelgesprek in interactie met alle aanwezigen over differentiatie in het wiskundeonderwijs i.f.v. het optimaal ondersteunen van de ontwikkeling van alle leerlingen. Lees meer over deze dialoogrijke en inspirerende studie- en ontmoetingsdag op https://ppw.kuleuven.be/onderwijskunde/studiedag-wiskundeonderwijs-2023/leermiddelenbeurs .

3. De proefwerken staan voor de deur

Met een duidelijk plan, een goede studieplanning en voldoende rust en ontspanning, heeft een leerling de beste kans om goed te presteren tijdens de examens. Hoewel het herhalen van de inhoud van de lessen een belangrijk onderdeel is van de examenvoorbereiding, kan het echter ook nuttig zijn om het studiemateriaal uit te breiden en extra oefeningen te maken.

Het kan zinvol zijn om ook tijdens de examenperiode te blijven oefenen op rekenkundige basisbewerkingen. Het beheersen van rekenfeiten is immers een belangrijke basisvaardigheid die men nodig heeft bij het maken van allerlei soorten wiskundige opgaven.

Als de rekenfeiten goed beheerst zijn, kunnen leerlingen sneller en efficiënter werken tijdens het examen, waardoor ze meer tijd hebben om na te denken over moeilijkere opgaven en om hun antwoorden te controleren. Het kan dus zeker de moeite waard zijn om regelmatig te blijven oefenen met Calcupal, ook als een leerling al wat verder gevorderd is in zijn studie. Misschien zien ze het wel als een leuke afwisseling tussendoor!

Telkens een stapje dichter bij efficiënt remediëren...
Meer info vind je op www.calcupal.be en voor leuke rekenweetjes word je best fan op facebook
Facebook Facebook
Calcupal website Calcupal website
Calcupal webapplicatie Calcupal webapplicatie