Copy

Nieuwsbrief Procesautomatisering

 1. NIEUW! Automatisch testen en oefenen
 2. Afschaffing geslachtsinformatie
 3. Hoelang na elkaar oefenen

1. NIEUW! Automatisch testen en oefenen


Wil je je planlast verlagen en iemand autonoom laten werken met Calcupal? Op 1 maart lanceren we onze nieuwste versie. Vanaf dan kan het proces van testen en oefenen door de applicatie aangestuurd worden. Bij 'automatisch testen' wordt telkens een nieuwe test aangeboden wanneer 93% rekenfeiten behaald werd. Bij het oefenen wordt dezelfde reeks eerst hertest na behalen van 93%. De volgorde van de testen houdt rekening met de grootte van de termen en factoren, de complexiteit van de oplossingsprocedure en de traditionele didactische volgorde.

Het automatisch testen zet je aan of uit via het individueel profiel of voor een groep via het overzicht. Als begeleider is het niet langer nodig om op voorhand testen klaar te zetten. Wanneer op een test- of oefenreeks de norm van 93% behaald werd, verschijnt automatisch een knop om de nieuwe test te openen of de testcode over te nemen. Na een oefening gaat dit om een test van dezelfde reeks, na een test om de volgende reeks. 

Om het didactisch proces als begeleider volledig zelf in handen te nemen, zet je het automatisch testen uit. Je kan dan persoonlijk je splits- en tafeltesten samenstellen en zelf bepalen hoe je omgaat met het beheersingsniveau en de inhoudelijke volgorde.

Bij nieuwe licenties zal het autonoom testen als extra optie verkrijgbaar zijn. In de lopende licenties is deze optie gratis tot de volgende licentie-aanvraag. Hoe je ermee werkt, lees je in de handleiding. Deze vind je zowel in de applicatie zelf als op de website.
 

2. Geslachtsinformatie


Calcupal schaft de geslachtsinformatie af. Omdat we geen informatie willen bijhouden waarbij het onderscheid tussen groepen kan gemaakt worden, kiezen we bewust niet voor een uitbreiding van de huidige keuzeopties. We registreren dus niet langer de sekse van de cliënten en leerlingen in hun profiel. Met dit gebaar steunen we het gedachtegoed rond diversiteit, gelijkheid en inclusie.

3. Hoelang na elkaar oefenen?


Laat de oefentijd niet afhangen van het aantal oefeningen of de motivatie van het kind. De ideale oefentijd bestaat niet, maar je kunt wel te veel of te weinig oefenen. We raden aan om een timer in te stellen waarbij je de kinderen minstens 5 en maximaal 10 minuten na elkaar laat oefenen. 

Het rendement van de inspanning kunnen we ook beïnvloeden. Bij het leren zetten we namelijk ons kortetermijngeheugen in, maar die is snel overbelast. Het rendement van een oefenmoment varieert dan volgens de leeromgeving, de zwaarte van de oefening en het kind zelf. 

Sommige afleidende prikkels zijn moeilijk te vermijden maar je probeert ze best te beperken, want prikkels werken belastend op het leervermogen. Onze applicatie is zo ontworpen dat het de cognitieve belasting zo laag mogelijk houdt. De sobere layout, maar ook het ontbreken van geluidsprikkels en tijdsdruk dragen bij tot een versneld leerproces.

Laat nieuwe kennis aansluiten op voorkennis en bied de leerstof in ’haalbare brokjes’ aan. In het langetermijngeheugen worden netwerken gemaakt waarin nieuwe rekenfeiten ingepast worden. Een kind leert sneller nieuwe rekenfeiten wanneer het al gelijkaardige rekenfeitenkennis bezit. De opdeling in deelreeksen speelt hierop in. Nieuwe en complexe leerprocessen deel je ook op. De cognitieve belasting wordt namelijk groter bij complexere rekenprocedures en grotere getallen. Bij een nieuwe rekenprocedure moet het kind zowel een nieuwe manier van rekenen leren als nieuwe kennis verwerven. Geef dan bijvoorbeeld eerst de oefenblaadjes van Calcupal mee om het vlot uitrekenen te oefenen en laat het kind daarna pas online oefenen.

Het ene kind kan meer cognitieve belasting aan dan het andere, maar elk moet zijn kortetermijngeheugen zo goed mogelijk benutten. De grenzen van het werkgeheugen mogen hierbij niet overschreden worden, maar we moeten de belasting ook niet minimaliseren. Ook jonge kinderen en kinderen met leerstoornissen kunnen beperkte oefenreeksen en -tijden van 5 tot 10 minuten aan. Het inzetten van hulpmiddelen (bijvoorbeeld getalbeelden of geheugensteuntjes) kan echter wel bijdragen tot een verminderde belasting van hun kortetermijngeheugen.
Telkens een stapje dichter bij efficiënt remediëren...
Meer info vind je op www.calcupal.be en voor leuke rekenweetjes word je best fan op facebook
Facebook Facebook
Calcupal website Calcupal website
Calcupal webapplicatie Calcupal webapplicatie
© 2023 Calcupal.