Nieuwsbrief december 2022

 1. Periode van geschenken
 2. Aandacht voor - en x
 3. Diploma's maken het oefenen aantrekkelijker
 4. Wist je dat?

1. Periode van geschenken


Er zijn veel redenen om iemand iets cadeau te doen. De eindejaarsperiode is een gelegenheid bij uitstek.
Als enthousiaste gebruiker van Calcupal vertel je misschien wel eens over onze webapplicatie aan een collega of kennis. Toon je waardering door via je account een gratis testversie te schenken. Zij kunnen de applicatie dan gedurende een maand gratis gebruiken.

Hoe doe je dat?
Onder je profiel-symbool klik je op 'Schenk een licentie'.
Vul vervolgens het e-mail adres, de voornaam en naam van de begunstigde in en klik op 'Verstuur'.
De geadresseerde krijgt automatisch een e-mail met uitleg en een link om zich te registreren. Deze persoon kan nu een maand lang de webapplicatie uitproberen.
Jij krijgt een melding wanneer je geschenk geopend werd.

2. Aandacht voor - en x


Niet alle basisoperaties krijgen evenveel aandacht. De kennis van de maaltafels wordt het vaakst getest en geoefend (40%).  De splitsingen, optellingen en delingen krijgen niet half zoveel aandacht (16-17%). Opvallend is echter dat slechts 10% van de geteste basisbewerkingen aftrekkingen zijn. Is hier een verklaring voor?

Bij het automatiseren van rekenkundige bewerkingen moeten we rekening houden met het frequentie-principe. Frequent geoefende bewerkingen worden sneller als rekenfeit herkend dan weinig frequent geoefende bewerkingen. In elke reeks test de applicatie daarom elke afzonderlijke bewerking en registreert vervolgens de oefenfrequentie.

Bij de maal-, splits- en plusbewerkingen is er echter sprake van het omkeerprincipe, waardoor sommige bewerkingen in een reeks vaker voorkomen. Bijvoorbeeld 2 x 5 komt ook nog eens als 5 x 2 terug. Het frequentie-effect bij deze rekenoperaties ligt daardoor al meteen hoger dan bij de delingen en aftrekkingen. Waarom worden vermenigvuldigingen dan toch nog vaker getest en geoefend dan andere bewerkingen?

Het uitrekenen en automatiseren van de maaltafels is niet gemakkelijk, want de basisoperatie van het vermenigvuldigen is complex en de getallen zijn groot. Zwakkere rekenaars hebben er vaak meer moeite mee. De bewerking begrijpen, verinnerlijken en verkorten is voor hen een hele uitdaging. Door hier extra op in te zetten en ook thuis te oefenen, hopen begeleiders dat meer leerlingen de tafels van vermenigvuldiging zullen beheersen.

Complementaire operaties reageren in het langetermijngeheugen als wederzijds afhankelijke en inter-agerende vaardigheden. Het minder oefenen op de aftrekkingen resulteert hierdoor niet noodzakelijk in een minder uitgebreide rekenfeitenkennis. Oefenen we op optellen, dan kan aftrekken mee evolueren. Zo kan bijvoorbeeld 7 - 3 = 4 ook opgeroepen worden nadat 4 + 3 = 7 geoefend werd en moet hier niet meer expliciet op geoefend worden.

In navolging van de traditionele aanleer-volgorde worden meestal eerst de splitsingen, dan optellingen, aftrekkingen, vervolgens vermenigvuldigingen en als laatste delingen geautomatiseerd. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de grootte van de termen of factoren én met de complexiteit van de oplossingsprocedure. Deze volgorde resulteert in specifieke oefeneffecten. Bij het oefenen van de splitsingen zien we de optellingen en aftrekkingen tot 10 mee evolueren, waardoor snel overgegaan kan worden naar het oefenen van de optellingen tot 20 en de brugsommen. Daarbij evolueren op hun beurt de gelijkaardige aftrekkingen mee. Dat betekent dat de aftrekkingen daarna minder ingeoefend hoeven te worden. Ook bij het uitgebreid oefenen op de maaltafels evolueren de deeltafels mee en moeten deze daarna minder ingeoefend te worden.

3. Diploma's maken het oefenen aantrekkelijker

Met de diploma's van Calcupal wordt het oefenen leuker, aantrekkelijker en motiverender. 
Let wel, zet de diploma's in als feedback-instrument en niet als beloning.

Intrinsieke motivatie werkt veel beter. Het verhoogt niet enkel de prestaties en het geluksgevoel, maar doet dit ook op langer termijn. Wie werkt met Calcupal probeert om steeds meer lichtgroene veldjes te bekomen in zijn resultatenrooster. Elk lichtgroen veldje staat voor een gekend rekenfeit, waarop deze rekenkundige bewerkingen verdwijnen uit de gepersonaliseerde oefenreeksen. Hoe meer gekend is, hoe minder geoefend moet worden.

Inzet is daarbij belangrijker dan het resultaat. Sommigen hebben veel meer tijd nodig dan anderen om eenvoudige bewerkingen te automatiseren en als rekenfeitenkennis te verwerven. Anderen hebben vooral baat bij hulpmiddelen. Niemand mag echter druk ondervinden om een diploma te halen, want dat werkt contra-productief. Vandaar dat we een diploma voorzien voor 'moed en volharding'. Wie met zijn frustraties leert omgaan, krijgt zelfvertrouwen en put daar op langer termijn veel voldoening uit.  

(Klik op een diploma om te vergroten)

4. Wist je dat?

Gebruikers stellen ons geregeld vragen over de applicatie en de achterliggende processen van rekenfeitenkennis. Dit zijn niet enkel individuele vragen, maar ook vaak algemeen interessante vragen. We  beantwoorden die dan niet alleen persoonlijk, maar ook online. Zo kunnen we meer mensen bereiken met onze expertise en hun problemen oplossen. 

Wil je weten waarom de applicatie geen gemengde oefeningen toont, hoelang iemand met dyscalculie oefent op een bewerkingen-reeks of dat de kennis van de telrij volstaan bij bewerkingen met +1 en -1 ? Word dan fan van onze facebookpagina en je leest er alles over. 

Telkens een stapje dichter bij efficiënt remediëren...
Meer info vind je op www.calcupal.be en voor leuke rekenweetjes word je best fan op facebook
Facebook Facebook
Calcupal website Calcupal website
Calcupal webapplicatie Calcupal webapplicatie