Nieuwsbrief herfst 2022

 1. Oefentips
 2. Automatisch roteren op de tablet
 3. Van basaal rekenen tot rekenvaardigheid

1. Oefentips


Ga eerst na of het kind de oplossingsstrategie van een oefenreeks begrijpt. Laat het die eens aan je uitleggen. Door luidop duiding te geven, merkt het kind sneller verbanden op en zal het de rekenstrategieën gemakkelijker onthouden. Eenmaal de strategieën gekend zijn, ga je na of het uitrekenen vlot verloopt. Is dat het geval, dan is het kind toe aan automatiserings-oefeningen.

Teveel oefenen bestaat daarbij niet, de enige fout die je kan maken is te weinig oefenen. De manier waarop je een kind laat oefenen is echter belangrijk. Hierbij enkele tips :
  • De eerste tip is er eentje die voor de hand ligt : oefen aan de hand van een planning die werkt. De een heeft meer tijd nodig dan de ander. Gun het kind de tijd om de rekenfeiten in zijn of haar geheugen op te nemen. Laat je daarbij niet ontmoedigen door automatisatieproblemen of leeftijdsgrenzen. Ook al heeft iemand meer tijd nodig of blijvende moeilijkheden met automatiseren, iedereen heeft baat bij gericht oefenen.
  • Wanneer we iets leren, is er zoiets als ’de vergeetcurve’. Als we iets niet herhalen, vergeten we alles heel snel. Maar er is een manier om die vergeetcurve te slim af te zijn : laat het kind in intervallen herhalen! Zoals je ziet op de afbeelding hieronder, onderbreken we de vergeetcurve wanneer we herhalen. Hoe meer we die vergeetcurve onderbreken, hoe gemakkelijker we iets blijven onthouden. Na elke test stelt onze applicatie een oefenreeks op maat voor. Laat het kind daarmee dagelijks oefenen. Als je kind een maand na de laatste oefensessie de rekenfeiten nog altijd kent, kan je er zeker van zijn dat het deze ook zal kunnen inzetten bij het leren van nieuwe leerstof.
  • Gericht oefenen is de manier bij uitstek om met eenvoudige rekenkundige bewerkingen bezig te zijn. Maak geen willekeurige oefeningen of laat testen niet telkens opnieuw maken, maar maak gebruik van de oefenreeksen die de app voorstelt. Zo oefent het kind op maat, a.d.h. van efficiënte oefenvormen en met een beperkt aantal oefeningen. De rekenfeiten komen daardoor gemakkelijker in het langetermijngeheugen terecht.
  • Begin met gemakkelijke opgavenreeksen of onderdelen van reeksen en leg desnoods materiaal of een hulpkaart naast het kind. Na een tijdje gaat het zo vlot dat hulpmiddelen niet meer nodig zijn om de oefeningen te maken. Verhoog later langzaamaan het niveau.

2. Automatisch roteren op de tablet


Onze app ondersteunt de functie ’Automatisch roteren’. Tablets worden graag gebruikt bij het ’oefenen met keuze’. Bij deze oefenvorm krijg je twee antwoorden te zien en klik je op het juiste. Het is daarbij om het even of je in staande of liggende modus werkt. De app beweegt mee.

Om zelf cijfers in te geven, verschijnt er echter een toetsenbord op je scherm. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een test of wanneer je traditioneel of met modeling oefent. Leg je tablet dan in staande modus. Zo neemt het klavier niet teveel plaats in en kun je de rekenkundige bewerking goed lezen.

Draait je beeld niet mee? Wijzig dan de instellingen van je scherm. Je kan de schermmodus vergrendelen of zo instellen dat het scherm automatisch roteert. Veeg hiervoor met je vinger (naar gelang het model: van boven naar beneden, van onder naar boven of vanuit de rechter bovenhoek naar beneden) over het scherm. Het ’Snelle instellingenpaneel’ verschijnt. Daarop vind je de pictogram ’Automatisch draaien’. Tik hierop om de functie aan of uit te zetten. Bij oudere tablets bedien je de schermrotatie met een zijknop.

3. Van basaal rekenen tot rekenvaardig

Rekenen is een stapelvak. Veel problemen worden dan ook veroorzaakt door onvoldoende beheersing of automatisering van de basisvaardigheden.

Als een kind moeite heeft met bepaalde leerstof, ga dan na in welke tussenfase er tekorten zijn. Zoals uit de piramide blijkt, is elke tussenfase een belangrijke opstap naar rekenvaardigheid.

Misschien denk je dat het kind nog verder achterop raakt als je een stapje terugzet. Dat is niet zo. Bij een beter begrip en inzicht legt een kind relaties en heeft het meer oplossingsmogelijkheden ter beschikking om te gebruiken bij opgaven die wat ingewikkelder zijn.

Een bewerking leren uitrekenen begint met de begripsfase. Het kind leert ’hoe’ het die moet uitrekenen (van concreet handelen naar denkend handelen). Daarna oefent het om de rekenoperatie vlot uit te voeren (automatiseren). Het ultieme niveau van automatiseren is memoriseren. Je kind kent het antwoord dan uit het hoofd.

Waar de meeste fases van het leren samengaan met onderwijsniveau en intelligentie, is dit niet zo bij het automatiseren en memoriseren. Net daar zijn er grote individuele verschillen te zien. Zwakkere rekenaars hebben vaak problemen met automatiseren en memoriseren. Zij moeten langer moeite blijven doen om de bewerkingen uit te rekenen waardoor de hogere beheersingsniveaus moeizamer, later dan verwacht of zelfs niet bereikt worden.

Bij automatisatieproblemen maakt Calcupal daarom gebruik van de ’hulpkaarten op maat’. Onze applicatie maakt die kaarten aan op basis van de testgegevens van een kind. Gekende rekenfeiten kunnen dan verder actief opgehaald worden, terwijl niet-gekende rekenfeiten ondersteund worden. Zo kan het kind zich vroeger en beter focussen op het toepassen van de leerstof. 

Telkens een stapje dichter bij efficiënt remediëren...
Meer info vind je op www.calcupal.be en voor leuke rekenweetjes word je best fan op facebook
Facebook Facebook
Calcupal website Calcupal website
Calcupal webapplicatie Calcupal webapplicatie