Actueel in Calcupal

 1. Een enthousiaste zorgleerkracht uit Beernem is Calcupal-ambassadeur van 2022.
 2. Ontdek hoe je een foutenanalyse maakt. Door vervolgens op maat te remediëren, verbeter je de oefenprestaties.
 3. Op de praktijkdag dyscalculie te Sig Gijzegem geven we drie korte workshops over onze webapplicatie.

1. Marjolein Brandt is Calcupal-ambassadeur 2022

Op 8 maart 2022 bezochten we Vrije Bassischool Sint-Joris te Beernem. We zetten er juf Marjolein Brandt in de bloemetjes. Ze maakte in 2020 kennis met onze rekenfeiten-tool tijdens een vorming op de jaarlijkse onderwijsbeurs te Kortrijk. De school was al lang op zoek naar zo'n leermiddel.
In Marjolein vinden we niet enkel een gemotiveerd gebruiker, maar ook een fan van Calcupal. Ze volgt ons op social media, geeft feedback en brengt ideeën aan. Deze zorgjuf helpt ons om de tool verder te ontwikkelen en bugs weg te werken.

Haar idee om de leerlingen bijvoorbeeld een diploma te bezorgen wanneer ze een leerdoel behalen, inspireerde al veel andere scholen. Dankzij haar werd ook de alfabetische rangschikking verfijnd.

Tijdens het voorbije anderhalf jaar raakte Marjolein zo doordrongen van Calcupal dat ze overal verkondigt dat het een “top programma“ is. We zetten haar dan ook graag in de kijker en willen haar bedanken voor alle enthousiasme en inzet. 'Ze verdient dit meer dan om het even wie', hoorden we bij haar collega's.

2. Kwalitatieve foutenanalyse


Wanneer we frustratie en het inslijpen van fouten willen tegengaan, is het belangrijk om fouten eerst te remediëren. Hiervoor gaan we op zoek naar hun oorzaak. Dit kan op niveau van een rekenkundige bewerking op zich, maar kan efficiënter wanneer we een systematische foutenanalyse maken.

We onderscheiden hierbij:
 • Functionele fouten : situeren zich in het bewust denken (betekenis verlenen, plannen, uitvoeren en reflecteren).
 • Associatieve fouten : situeren zich eerder op gedragsniveau (verminderde waakzaamheid).
 • Atypische fouten : zijn niet karakteristiek bij het automatiseren van eenvoudige bewerkingen.
In onderstaande tabel staan de meest voorkomende fouten per klasse ingedeeld. Ze zijn per soort geordend van veel naar weinig voorkomend. Lokalisatiefouten zijn daarbij met voorsprong de belangrijkste groep. Door fouten gedurende een periode te turven kun je vaststellen welk probleem een kind nu echt heeft en hoe je hier best op inspeelt.
Omschrijving :
 • Lokalisatiefout : ontstaat bij het verder- en terugtellen, de uitkomst is één cijfer of term te veel of te weinig.
 • Logische fout : in bewerkingen met 0 of 1 als term
 • Instellingsfout : omkering in de denkrichting. Binnen eenzelfde type oefeningen plots de tegengestelde bewerking uitvoeren of na enkele bewerkingen van eenzelfde type oefeningen, dit type blijven uitvoeren bij opgaven van een ander type.
 • Fout bij rekenregels : regels worden verward of niet correct toegepast.
 • Perseveratiefout : een van de cijfers wordt overgenomen of herhaald in het resultaat.
 • Mechanische fout : cijfers en getallen worden verkeerd overgenomen, omkeringen in de cijfers of notaties, vervallen in het mechanisme van verdertellen.
 • Gewoontefout : treedt consequent op dezelfde manier op, men denkt dat het correct is.
 • Ransburgse remming : wanneer de termen van een bewerking gelijk zijn, dit cijfer overnemen in de uitkomst.
 • Typfout : staat los van de kwaliteit van automatiseren, zoals te vroeg op enter duwen of te lang op een toets drukken.
 • Verwarring en gokken : lijken nonsens-antwoorden
 • Verinnerlijkingsprobleem : met materiaal lukt het wel maar er zijn problemen met de verkorting en verinnerlijking van de rekenprocedure.
 • Basisfout : problemen met schatten, de getallenas, betekenis van rekensymbolen,...

3. Praktijkdag dyscalculie - Daar kan je op rekenen!


Op 3 juni 2022 organiseert Sig een praktijkdag te Gijzegem. Daarin worden good practices betreffende dyscalculie uitgewisseld. Na een algemene inleiding in de vorm van een plenaire lezing volg je drie van de zes aangeboden workshops. Op een van die workshops wordt de rekenfeiten-webapplicatie voorgesteld.

In deze workshop maak je kennis met de processen achter rekenfeitenkennis en de praktische werking van de tool. 
We vragen aan iedereen die deze workshop wenst te volgen om een laptop mee te brengen.

Calcupal werd oorspronkelijk gemaakt om rekenfeiten snel en doeltreffend te trainen tijdens de rekentherapie bij logopedisten en ergotherapeuten. Ondertussen wordt de tool ook in scholen (gewoon en buitengewoon), onthaalonderwijs en open scholen gebruikt. Zowel personen mét als zonder rekenproblemen hebben namelijk baat bij een goede uitbouw van deze rekenbasis.

Rekenfeiten zijn berekeningen die volledig geautomatiseerd, dan wel gememoriseerd zijn. Het gaat om de splitsingen tot 10, optellingen en aftrekkingen tot 20 en de tafels. Dyscalculie is een stoornis die net gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen om die rekenfeiten snel en juist uit het geheugen op te roepen.

In drie stappen pakt de webapplicatie alle basisbewerkingen aan volgens de individuele noden: tekorten meten, gericht oefenen en hulpkaarten op maat maken. Het is overal toegankelijk, gebruiksvriendelijk en werkt op alle apparaten. Men oefent dagelijks met efficiënte oefenvormen, een prikkelarme layout en onmiddellijke feedback. De vorderingen hou je over de jaren heen bij en kun je delen tussen alle begeleiders om krachten te bundelen.


Meer over deze praktijkdag vind je hier.

Telkens een stapje dichter bij efficiënt remediëren...
Meer info vind je op www.calcupal.be en voor leuke rekenweetjes word je best fan op facebook
Facebook Facebook
Calcupal website Calcupal website
Calcupal webapplicatie Calcupal webapplicatie