Nieuwsbrief maart

In deze nieuwsbrief ontdek je wie verkozen werd tot Calcupal-ambassadeur van 2020.
Je leest ook hoe je Calcupal kunt inzetten tijdens deze uitzonderlijke corona-dagen en hoe je een resultatenrooster afleest.


1. Calcupal inzetten tijdens de corona-dagen
2. Lieselotte Bauwens (Leieladder) is Calcupal-ambassadeur 2020
3. Hoe lees je de resultatenroosters af ?

1. Calcupal inzetten tijdens de coronacrisis.


Testen kunnen nu ook thuis gemaakt worden !

Wij dragen ons steentje bij om de coronamaatregelen wat draaglijker te maken.

Testen kunnen normaal gezien enkel afgenomen worden op de locatie waar een licentie actief is. Dit is op school, in de logopediepraktijk, het revalidatiecentrum,...

Echter, de uitzonderlijke maatregelen ten gevolge van de coronacrisis zorgen ervoor dat de meeste kinderen thuis moeten blijven. Vandaar dat we vanaf vandaag, en dit tot het einde van de coronacrisis, de mogelijkheid bieden om ook thuis de kinderen testen te laten uitvoeren.
Je kunt als begeleider de test(en) klaarzetten, ook vanaf thuis. Je geeft de 4-letter code door aan het kind, die dan via de publieke login (web.calcupal.be) de test kan maken en er op oefenen. Van op afstand kun je als begeleider de resultaten en vorderingen mooi opvolgen.

2. Lieselotte Bauwens (Leieladder) is verkozen tot Calcupal-ambassadeur van het jaar.

Jaarlijks verkiezen we iemand die zich verdienstelijk inzet voor Calcupal. Dit jaar viel de keuze op Lieselotte Bauwens.
 
Lieselotte is logopediste en coördinator in het multidisciplinair paramedisch centrum Leieladder te Machelen-aan-de-Leie. Sedert een zestal jaar is zij een trouwe gebruiker en fan van de rekenfeiten-webapplicatie die Calcupal aanbiedt.

Vanuit haar inzet om zorg op maat te bieden, zet Lieselotte sterk in op het binnenbrengen van expertise. Dit niet alleen door zich te omringen met een sterk team, maar ook door aangepaste materialen en gespecialiseerde programma’s te integreren. In april 2014 besloot ze daarom om een licentie op de digitale rekenfeiten-tool van Calcupal te nemen. Sedertdien werken jaarlijks een twintigtal cliënten van de Leieladder met deze tool.

Lieselotte Bauwens staat ons nauw aan het hart. Ze toont bij alles wat ze doet een grote betrokkenheid: een nieuwbouw zetten, haar logopedische praktijk uitbouwen en deze op de kaart zetten in de regio. Ook met de ontwikkeling van de rekenfeiten-webapplicatie leeft ze mee. We kunnen haar enthousiasme voelen.

Ze denkt ook mee. Meer dan zestig keer mailden we over en weer om ideeën, vragen en bedenkingen uit te wisselen. Een technische fout melden, overleggen hoe ze best kinderen thuis laat oefenen met Calcupal, ons aansporen om geïsoleerd oefeningen voor de deeltafels te voorzien,... Ook hierin toont onze ambassadeur haar ondernemerszin.

Lieselotte is tevens promotor van Calcupal. Ze gaf flyers mee aan ouders en overtuigde leerkrachten en collega’s om ermee te werken. Wanneer Lieselotte ons ontmoet op een beurs of studiedag, komt ze steevast een praatje maken en getuigen over de tool. Wij weten dat ze ook in de toekomst de waarde en kwaliteit van de rekenfeiten-webapplicatie zal blijven uitdragen.

We zetten Lieselotte in de bloemetjes en bedanken haar voor haar enthousiasme en inzet.

3. Hoe lees je de resultatenroosters af ?

De resultatenroosters hebben de vorm van een matrix. We gebruiken rechthoekige getallenschema's die de getallen van de bewerkingen in rijen en kolommen ordenen en hun rekenkundige samenhang weergeven.

Aan de linker zijde van de rechthoek staan de eerste termen of factoren van de rekenkundige bewerkingen van boven naar onder geordend. Aan de bovenzijde lees je de tweede term of factor af. Het symbool van de rekenkundige bewerking vind je in de linker bovenhoek van de rechthoek.

Op de kruispunten van de rijen en kolommen lees je de gegevens af die de tool bij de bewerkingen verzamelt. Bij correcte antwoorden kleurt het kruispunt groen, bij foute rood. Grijze kruispunten duiden op rekenkundige resultaten die buiten de vooropgestelde rekenkundige reeks vallen, bijvoorbeeld wanneer je enkel sommen kleiner dan 10 wilt testen.

Bij de correcte antwoorden lees je de gemeten oplossingstijd voor die rekenkundige bewerking af in seconden. De tint van het groene veld geeft een bijkomende aanwijzing over de oplossingsstrategie: geheugenstrategie, snelle rekenstrategie, verkorte en uitgebreide strategie.

Enkel de groene veldjes van de lichtste tint zijn rekenfeiten. Andere tinten groen zijn correcte antwoorden, maar geen rekenfeiten.

In de rode velden vind je naast de oplossingstijden ook de foute antwoorden terug. Dit stelt je in staat om een foutenclassificatie op te maken. De tint van het groene veld geeft ook hier een aanwijzing over de gebruikte oplossingsstrategie.
Bij de reeksen 'splitsen' en 'delen' gebruiken we inverse matrices. Omwille van de leesbaarheid worden de foute bewerkingen hier volledig uitgeschreven in de rode veldjes.


De schuine streep duidt de knopen aan. Dit zijn bewerkingen met twee dezelfde getallen.
Telkens een stapje dichter bij efficiënt remediëren...
Meer info vind je op www.calcupal.be en voor leuke rekenweetjes word je best fan op facebook
Facebook Facebook
Calcupal website Calcupal website
Calcupal webapplicatie Calcupal webapplicatie