Handig om weten bij een nieuwe therapie-periode

Nu het nieuwe schooljaar goed en wel op kruissnelheid is, lichten we graag enkele handige functies toe.
- Door meerdere begeleiders aan een cliënt toe te voegen remedieer je efficiënter.
- Bij de overgang naar een nieuwe therapeut laten we de cliënten in Calcupal ook mee verhuizen.
- Net zoals bij de maaltafels kun je nu ook zelf kiezen welke deeltafels je test en oefent.


  1. Meerdere begeleiders aan een cliënt toewijzen.
  2. Je cliënt doorgeven aan een nieuwe therapeut of stopzetten.
  3. Nieuw: keuze van de deeltafels.

1. Werk samen met de school

Door de krachten te bundelen kun je nog efficiënter remediëren.
Therapeuten, zorgleerkrachten en leerkrachten kunnen samen de rekenprestaties van de kinderen analyseren, remediëren en opvolgen. Je doet dit door meerdere begeleiders aan een kind toe te wijzen.
Deze functie vind je op de 'Cliënt Profiel' pagina .

Op de profielpagina van het kind klik je op de knop '+ KOPPELEN'.
(De rode knoppen dienen om begeleiders te ontkoppelen.)

Je krijgt links een overzicht van de begeleiders die reeds gekoppeld zijn en de begeleiders van je eigen team die je kan koppelen.

Klik op het groene '+' teken om een begeleider van je eigen team te verbinden met de cliënt.

Wil je iemand van buiten je team connecteren, zoals een leerkracht, zorgleerkracht of een collega, vraag dan zijn/haar Calcupal login e-mailadres en vul dit in. Indien de begeleider gekend is in onze database, dan verschijnt de naam en kunt u koppelen door op de knop 'KOPPELEN' te drukken.

De externe begeleider wordt van de koppeling op de hoogte gebracht via zijn notificaties.

Op de overzichtspagina van je cliënten zie je vóór de naam een nieuw icoontje staan.
Dit geeft aan of het kind aan één of meerdere begeleiders gekoppeld is, of deze van binnen uw team of externe begeleiders zijn.
verbonden met 1 begeleider
verbonden met meerdere begeleiders van binnen je eigen team
verbonden met meerdere begeleiders waaronder externen

 

2. Je cliënt doorgeven aan een nieuwe therapeut of stopzetten.

Cliënten geef je door aan een andere begeleider, door hen te koppelen aan die begeleider en daarna jezelf te ontkoppelen.

Cliënten die stoppen met hun therapie wis je via 'Mijn cliënten' door op het vuilbak-icoontje naast hun naam te klikken. Opgepast: je wist nu ook alle testen en oefeningen van dit kind.

 

3. Nieuw: keuze van de deeltafels.

De deeltafels waren reeds opgesplitst in grote en kleine factoren.
Diverse methodes worden echter gebruikt om de tafels aan te leren. Ze worden dan soms in een andere volgorde aangeboden.
Daarom kun je zelf kiezen welke tafels je in de test wenst op te nemen. Zo evolueren de testen mee met de volgorde van aanleren.
Vink de gewenste tafels aan en je ziet onmiddellijk welke bewerkingen in de test zullen zitten.
Telkens een stapje dichter bij efficiënt remediëren...
Meer info vind je op www.calcupal.be en voor leuke rekenweetjes word je best fan op facebook
Facebook Facebook
Calcupal website Calcupal website
Calcupal webapplicatie Calcupal webapplicatie