<Nieuwsbrief Calcupal
Nieuwsbrief splitsen

NIEUW ! SplitsenWat vind je in deze nieuwsbrief?

- Calcupal kan nu ook gebruikt worden vanaf begin eerste leerjaar. Hiervoor ontwikkelden we de nieuwe functionaliteit 'Splitsen'. 

- Denk aan het regelmatig evalueren of een kind beginner of gevorderd is. Dit is uiterst belangrijk om efficiënt te testen en te oefenen.

- We stellen je onze Calcupal ambassadeur van 2019 voor.

1. Splitsen
2. Evalueer beginner of gevorderd
3. Calcupal ambassadeur 2019
1. Splitsen
Vanaf nu kunnen ook de splitsingen tot 10 op maat van elk kind geoefend worden met Calcupal.

Kinderen krijgen begrip van een aantal wanneer ze ervaren hoe ze deze aantallen kunnen ordenen en herordenen. Bij het splitsen leren ze dat een aantal in deelverzamelingen kan uiteengehaald worden en dat die deelverzamelingen achteraf terug samengevoegd kunnen worden tot het oorspronkelijk aantal. Die deelverzamelingen leren ze ordenen en herordenen tot ze ervaren dat elementen systematisch kunnen verschuiven van de ene deelverzameling naar de andere. De kinderen maken ook kennis met de omwisselbaarheid van de delen.Bijvoorbeeld 9=7+2=2+7 . Wij moeten ze de daarvoor nodige ervaringen leveren.

Het uitvoerig handelend verkennen van deze splitsingen is belangrijk om inzicht te verwerven en getalstructuren te herkennen. Via reflectieve feedback kunnen we kinderen helpen om logische conclusies te trekken. Daarop volgt het abstract splitsen met verschillende schema's. De mate van beheersing van de splitsingen leidt dan weer tot automatisatie. Op dit punt kun je Calcupal als oefentool inschakelen. 

Uiteindelijk wordt het verband gelegd met de veranderbaarheid van aantallen via optellen en aftrekken. Wanneer we beschikken over geautomatiseerde splitsingen, hoeven we bijvoorbeeld niet te tellen om 9-2=. op te lossen. Je kunt de splitsing dan ook zonder bewuste tussenprocessen oproepen en je aandacht op iets anders richten. 
Dit is heel belangrijk wanneer je bewerkingen met een grotere moeilijkheidsgraad leert oplossen. 

Bijvoorbeeld de overbrugging van een tiental, zoals 57+8=.
57 vul je aan tot 60 door er 3 bij te voegen. Hiervoor moet je de splitsingen van 10 goed kennen (10 splits ik in 7 en 3). Vervolgens splits je 8 in twee delen waarvan het eerste deel 3 is en je gaat op zoek naar het tweede deel (5). Dat tweede deel voeg je bij 60 (60+5=65).

Beschik je niet over geautomatiseerde splitsingen, dan wordt je oplossingsproces traag en foutgevoelig.
2. Evalueer beginner of gevorderd
Evalueer regelmatig of een kind beginner of gevorderd is. Dit is uiterst belangrijk om efficiënt te testen en te oefenen.
Wanneer je een kind aanmaakt, dan wordt het automatisch als beginner ingesteld. Jonge kinderen krijgen dan wat meer tijd omdat ze minder computervaardig zijn.  Het mag echter niet zo zijn dat die extra tijd gebruikt wordt om bewerkingen uit te rekenen. Dus, computervaardige kinderen altijd op gevorderd instellen !

Ziehier waarom:
Zowel kinderen als volwassenen hebben maar 2 milliseconden nodig om een rekenfeit op te roepen.
Er moet echter nog extra tijd voorzien worden om de bewerking te lezen en het antwoord in te vullen.
Wanneer u als vaardigheid 'beginner' selecteert, dan krijgt het kind 5 seconden oplossingstijd. Een kind dat vaardiger is met de computer stelt u in als 'gevorderd'. Dit betekent dat het kind 3 seconden krijgt om de bewerking te lezen en het antwoord in te vullen .

Over het algemeen mag de vaardigheid op 'Gevorderd' ingesteld worden vanaf het derde leerjaar. Dit kan uiteraard individueel anders zijn voor elk kind. 
U kunt zich het best baseren op de lichtgroene vakjes van het resultatenrooster. Wanneer de meeste tijden erin 3 seconden of minder bedragen, stelt u het kind als 'gevorderd' in.

De vaardigheid aanpassen gebeurt in de persoonlijke data van het kind. Klik op de naam en selecteer daarna 'Profiel'. Nu kunt u de vaardigheid aanpassen van 'beginner' naar 'gevorderd'.

3. Calcupal ambassadeur 2019

Natacha Saint-Remy is verkozen tot Calcupal ambassadeur van 2019. Ze is beleidsondersteuner en zorgleerkracht in de Vrije Basisschool Heilige Familie te Oudenburg en al een vijftal jaar een trouwe gebruiker van Calcupal.

Natacha heeft een ontembaar enthousiasme als het gaat over kinderen helpen met hun rekenvaardigheid. Haar gedrevenheid om de school naar een hoger wiskundig niveau te tillen, is een voorbeeld voor anderen en slaat ook aan.

Samen met de directie en collega’s zet Natacha in op het automatiseren van de tafels en het optellen en aftrekken tot 20, en dit tot aan het 6de leerjaar. Het schoolteam streeft ernaar om de eindmeet met iedereen te halen en gebruikt de digitale methode van Calcupal omdat deze oefeningen op maat van de kinderen voorziet. Om de resultaten van hun keuze te staven, bracht Natacha de positieve evolutie van het hoofdrekenen in kaart sedert het gebruik van Calcupal.

Natacha is de stuwende kracht om rekenfeiten te trainen doorheen de volledige basisschool. Ze overtuigt de leerlingen, maar ook de ouders daarvan. Met haar sterke communicatieve vaardigheden en haar grote kennis over het onderwerp en de werking van het programma bereikt ze ook collegas van binnen, maar ook ver buiten de school.

Wij hechten veel belang aan de feedback die Natacha ons geeft over het programma. Ze brengt geregeld nieuwe ideeën aan om de webapplicatie gebruiksvriendelijker te maken voor scholen. 
Uiteraard zijn ook haar collega’s betrokken in het Calcupal-verhaal en willen we hen eveneens een dikke proficiat wensen voor hun inzet. Maar we willen vooral Natacha in de bloemetjes zetten en bedanken voor haar positiviteit en inzet !

Telkens een stapje dichter bij efficiënt remediëren...
Meer info vindt u op www.calcupal.be en voor leuke rekenweetjes wordt u best fan op facebook
Facebook
Calcupal website
Calcupal webapplicatie