Een nieuw schooljaar

Een nieuw schooljaar betekent dat leerlingen overgaan naar een nieuwe klas en leerkracht. Om niet elke leerling één voor één te moeten transfereren, hebt u in Calcupal tools ter beschikking om dit per klas en dus eenvoudig op te lossen.
Ziehier hoe u dit best aanpakt.

1. Koppel uw oude klas aan de nieuwe leerkracht
2. Ontkoppel uzelf van uw oude klas
3. Geef uw klas een nieuwe naam
4. Controleer of er leerlingen weg of bij moeten
5. Evalueer of de kinderen overgaan van beginner naar gevorderd

1. Koppel uw oude klas aan de nieuwe leerkracht


U kunt een klas collectief koppelen aan of ontkoppelen van een begeleider met de functie 'Klas koppelen'
Deze functie vindt u op de pagina 'Mijn Leerlingen' onder de keuzeknop 'Nieuw'.
 


Klik op 'Klas koppelen'
 
Selecteer uw oude klas en een nieuwe leerkracht aan wie u uw klas wenst over te dragen. 
Kies een leerkracht, zorg dat 'Koppelen' geselecteerd is en klik op 'UITVOEREN'.
Nu zijn alle leerlingen van uw oude klas, naast uzelf, ook gekoppeld aan de nieuwe leerkracht.
2. Ontkoppel uzelf van uw oude klas.

Selecteer nu uzelf en 'Ontkoppelen'. Klik op 'UITVOEREN'.
Alle leerlingen van deze klas zijn enkel nog aan de nieuwe leerkracht gekoppeld en dus voor u niet meer zichtbaar in 'Mijn Leerlingen'.
3. Geef uw klas een nieuwe naam

Om uw nieuwe klas te hernoemen selecteert u de functie 'Klas hernoemen'.
Deze functie vindt u ook op de pagina 'Mijn Leerlingen' onder de keuzeknop 'Nieuw'.
In het linkse veld selecteert u de klas die een nieuwe naam moet krijgen. In het rechtse veld vult u de nieuwe naam in.
Klik op 'Uitvoeren' en u krijgt te zien van hoeveel leerlingen de klas werd aangepast.

Geef eerst uw oude klas door vooraleer u uw nieuwe klas een andere naam geeft !
Let op: Wanneer u als zorgcoördinator met alle kinderen van de school verbonden bent en de taak om alle klassen over te zetten op u neemt, dient u de logica te respecteren.

Transfereer eerst alle klassen en hernoem pas daarna de klassen.
Het beste begint u met hernoemen bij de hoogste klas.
Aangezien de hoogste klas de school verlaten heeft kunt u ofwel die leerlingen wissen, ofwel geeft u een willekeurige naam aan de klas (bv. oud-leerlingen)
Geef klas 5 door aan de leerkracht van klas 6, geef klas 4 door aan de leerkracht van klas 5, enz...
De nieuwe leerlingen dient u uiteraard nog toe te voegen.

4. Controleer of er leerlingen weg of bij moeten


U kunt een leerling verwijderen op de pagina 'Mijn Leerlingen'. Hiermee verwijdert u ook alle testen en oefeningen van dit kind.

Nieuwe leerlingen toevoegen doet u via de pagina ‘Mijn Leerlingen’. Daar klikt u op de knop "+ NIEUW" en vult u vervolgens de gegevens van het kind in. 

5. Evalueer of de kinderen overgaan van beginner naar gevorderd


Zowel kinderen als volwassenen hebben maar 2 milliseconden nodig om een rekenfeit op te roepen.
Er moet echter nog extra tijd voorzien worden om de bewerking te lezen en het antwoord in te vullen.
Wanneer u als vaardigheid 'beginner' selecteert, dan krijgt het kind 5 seconden oplossingstijd. Een kind dat vaardiger is met de computer stelt u in als 'gevorderd'. Dit betekent dat het kind 3 seconden krijgt om de bewerking te lezen en het antwoord in te vullen .

Over het algemeen mag de vaardigheid op 'Gevorderd' ingesteld worden vanaf het derde leerjaar. Dit kan uiteraard individueel anders zijn voor elk kind. 
U kunt zich het best baseren op de lichtgroene vakjes van het resultatenrooster. Wanneer de meeste tijden erin 3 seconden of minder bedragen, stelt u de leerling als 'gevorderd' in.

De vaardigheid aanpassen gebeurt in de persoonlijke data van het kind. Klik op de naam van de leerling en selecteer daarna 'Profiel'. Nu kunt u de vaardigheid aanpassen van 'beginner' naar 'gevorderd'. Bij het aanmaken van een leerling staat de vaardigheid standaard op 'beginner'.
Telkens een stapje dichter bij efficiënt remediëren...
Meer info vindt u op www.calcupal.be en voor leuke rekenweetjes wordt u best fan op facebook
Facebook
Calcupal website
Calcupal webapplicatie